[zohoForms src=https://forms.zohopublic.com/akademik4/form/SEMINARMANAJEMENKEUANGAN/formperma/cCZKArfapsY71IfrFzaSOtxx8Xlz6MjiHlNPrPDT9s4 width=100% height=600px/]