[zohoForms src=https://forms.zohopublic.com/akademik4/form/ABSENMATAKULIAHMATEMATIKAEKONOMI2/formperma/zK05qTT3DfE1znCIaFmEYMsy9aUFBhPQkjZue0bLN00 width=100% height=600px/]