[zohoForms src=https://forms.zohopublic.com/akademik4/form/SEMINARMANAJEMENSDM/formperma/bdTNZKhibcjURT1-AzwjuEsx9txwVmwKCVYT_gNKEzM width=100% height=600px/]